“Vad som tycks vara skillnad mellan 'dom och oss' krymper ner till små marginaler, desto mer jag studerar gorillorna.”

Torsten Molander

Om Torsten Molander

Under drygt femton års tid har Torsten Molander besökt Kolmårdens Djurpark för att se och teckna av gorillor. Teckningarna ligger till grund för skulpturer som senare växer fram i ateljen. Torsten Molander arbetar med stor konsekvens, han närmar sig djuren likt en forskare. Han studerar gorillornas liv, deras vardag och samspel med varandra. De stora kropparna utstrålar lugn, harmoni och lätthet, samtidigt är vi medvetna om att de rymmer enorma krafter. Med stark närvaro skildrar han denna motsägelsefulla sida i gorillornas väsen. I djurens kroppsspråk, blickar och personligheter möter vi släktskapet mellan människa och djur. Framförallt ställs vi inför grundläggande frågor om människans ursprung och om hur vårt förhållande till djuren ser ut idag.

For nearly fifteen years Torsten Molander has visited Kolmårdens Zoo to study and draw gorillas. The drawings has been the base for sculptures that later developed in the studio. In the animals body language, looks and personalities we meet the kinship between man and animal. Above all we are asked fundamental questions about our origin and how mankind´s relationship with animals is today.

Eva Borgegård
Konstintendent, Västerås Konstmuseum